Norsk Boerboel er registrert i Brønnøysundregistrene. Årsmøtet avholdt i mai 2015, har enstemmig valgt
nedenstående styre. Klikk her for å se presentasjon av styremedlemmene.

Styreleder  Vivi Ann Waggestad  93404949  styreleder(a)norskboerboel.no
Nestleder Charlotte Netteberg  92097213  nestleder(a)norskboerboel.no
Sekretær Christin Falch  98074078  sekretær(a)norskboerboel.no
Kasserer Vegard Furehaug  92827324  kasserer(a)norskboerboel.no
Styremedlem Rune Jacobsen  45808849  styret(a)norskboerboel.no
Styremedlem Yngvar Ruud    styret(a)norskboerboel.no
Styremedlem Christina Anderesen    styret(a)norskboerboel.no
Styremedlem Linda Sandholm Nybakk    styret(a)norskboerboel.no
Valgkommité Tove Elin Lien og Kristine De Haan


Norsk Boerboel, Kodalveien 101, 3220 Sandefjord
Org. nr 814 106 462 - Bankkonto DNB 1503 52 27676