Norsk Boerboel sine styremedlemmer vil ha 4 styremøter i løpet av året. I tillegg har vi kontinuerlig og fortløpende kontakt med hverandre angående små og store saker utenom møtene.