Norsk Boerboel ble etablert høsten 2014 etter "fredsforhandlinger" mellom styremedlemmer i tidligere Norsk Boerboel Forening og Norsk Boerboel Klubb. Det har vært 15 personer fra de forskjellige gruppene som har jobbet med å etablere denne hjemmesiden og å få samlet miljøene. Nettopp det å samle boerboelmiljøene hadde lenge vært i tankene, og det sto helt klart for oss at boerboelen ikke var tjent med to fronter som sto steilt opp mot hverandre. Innad i miljøene er mange personer med mye kompetanse, lidenskap og erfaring med boerboelrasen, og Norsk Boerboel vil forsøke å samle all den nyttige informasjonen og kunnskapen på denne hjemmesiden og vår Facebookside. Vi som har jobbet frem Norsk Boerboel vil etterstrebe å være uavhengige og upartiske når det gjelder oppdrettere, og hvem og hvor man skal eller har kjøpt sin hund fra skal ikke spille noen rolle. Vi ønsker alle velkomne uansett.

Boerboelmiljøet og ikke minst helsen og fremtiden til hundene våre er tjent med et miljø preget av gjennomsiktighet, mengder av ærlig, nøytral og åpen/allmenn informasjon. Vi håper på å kunne klare å etablere ETT flott og sosialt miljø på tvers av geografi, oppdrettertilhørighet og interesser innen hundehold. 

Vi ønsker å være en ressurs for boerboeleiere og interesserte av rasen. Vi har knyttet til oss en rekke eksterne fagfolk som kan bistå oss og dere med store og små spørsmål, råd og informasjon. Vi håper å kunne legge til rette for et åpent og samlet miljø, skape muligheter for treff, bedømminger, kurs foredrag m.m. På denne måten vil vi kunne få en bedre oversikt og kunnskap om hva de enkelte oppdretterne driver med. På sikt håper vi at dette kan være med på å styrke rasens fremtid i norge, og ikke minst være med på å etablere boerboelen som en frisk og sterk hund fysisk og mentalt!

Ord er blitt handling, og nesen er vendt fremover!