Styret i Norsk Boerboel har gleden av å presentere resultatet fra vår uformelle eier- og hund undersøkelse, av og for Boerboel eiere.

Bakgrunnen for gjennomføringen av undersøkelsen var å både skape engasjement og involvere dere som eier eller har eid Boerboel i forbindelse med den planlagte helseundersøkelsen (NMBU), men og for å innhente grovresultater for status på den norske Boerboelen.

Utformingen er basert på andre aktuelle raseundersøkelser som er gjort i regi av både NMBU og raseklubber internt, men og tema som er relevante for enhver Boerboel eier. Informasjonen som er registrert er anonym.

Vi er takknemlige og imponerte over responsen, og vi ønsker å takke alle som har bidratt – dere er med på å danne et grunnlag som vi kan bygge videre på og dra nytte av i ulike retninger, til det beste for rasen vår Boerboel.

Det nytter å bidra! God lesing!

pdf NBB Boerboel- og hundeeierundersøkelse 2015