MEDLEMSBETINGELSER FOR NORSK BOERBOEL

av 1. september 2014

1. MEDLEMSKAP

Medlemskapet er gyldig når medlemskontingent er betalt. Medlemskapsperioden gjelder for 12 måneder fra innmeldingsdato. Påminnelse sendes automatisk til registrert epost-adresse i god tid før utløp. Benyttes din PayPal-konto som betalingsmiddel vil meldemskapet bli lagt inn som gjentagende betaling ved hvert utløp av medlemskapet. Ønsker du å avslutte medlemskapet, må dette meldes til Norsk Boerboel eller kanselleres på din PayPal-konto.
Familiemedlemskap gjelder også for ektefeller, samboere og hjemmeboende barn. 
Ved tegning av medlemskap, må gyldig e-postadresse registreres.
Endringer i medlemsforholdet skal alltid meldes til Norsk Boerboel via menyen endring av personlige opplysninger på hjemmeside, inklusive navneendring, adresse, telefonnummer, e-postadresse etc. 

Bestemmelsene i lov om angrerett gjelder for medlemskapet.

2. PERSONOPPLYSNINGER

Norsk Boerboel registrerer og behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 med forskrifter.
Norsk Boerboel kan utveksle opplysninger med leverandører av medlemsfordeler, herunder motta opplysninger fra leverandørene. Norsk Boerboel kan markedsføre varer og/eller tjenester som kan være av interesse for medlemmene. Dette gjelder tilsendelser pr. e-post, telefon og SMS.
Behandlingsansvarlig er Norsk Boerboel AS, Kodalveien 101, 3222 Sandefjord i henhold til personopplysningsloven §§ 27 og 28.

3. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Norsk Boerboel bruker måleverktøy for å gjøre det mulig for systemet å kjenne igjen faste brukere for å kunne tilpasse tjenester, beregne og rapportere brukerantall og trafikk. I tillegg skal verktøyet gjøre det lettere for brukerne å navigere på nettsidene.
Norsk Boerboel benytter cookies for å gjøre det lettere å bruke nettsidene og personalisere enkelte deler av innholdet.

4. OPPSIGELSE

Dersom medlemskapet sies opp vil Norsk Boerboel oppbevare opplysningene om medlemmet. Disse opplysningene brukes til behandling som er nødvendig i tilknytning til det oppsagte medlemskapet. Opplysninger om medlemmet vil bli slettet når de ikke lenger anses som nødvendig.
Medlemskapet avsluttes automatisk ved manglende betaling innen utløpsdatoen. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke ved oppsigelse midt i perioden.
Ved oppsigelse opphører medlemmets rett til å benytte Norsk Boerboel sine medlemsfordeler, og samtlige Tilknyttede avtaler vil bli sagt opp eller overført til ordinære betingelser hos underleverandør. Har medlemmet bundet seg til Tilknyttede avtaler som løper inn i fremtidige medlemskapsperioder, forplikter medlemmet seg til å opprettholde medlemskapet i denne perioden.
Ved vesentlig mislighold av medlemsbetingelsene har Norsk Boerboel rett til å avslutte medlemskapet med øyeblikkelig virkning. Medlemmet gis en ukes skriftlig varsel om hevingen.

For øvrig gjelder Norsk Boerboels vedtekter og bestemmelsene i norsk lov.