Norsk Boerboel ønsker å presisere viktigheten av riktig dokumentasjon på valpen du kjøper. En bør minst forlange stamtavle og helsepapirer på valpen man skal kjøpe, og gjerne også på begge foreldrene.

Selv om det finnes flere raseforbund for Boerboel i verden, er det VIKTIG at valpen du kjøper er registrert i ett av disse og LEVERES MED STAMTAVLE som kan dokumentere dens opphav. Kjøper du en hund uten stamtavle, finnes ingen garanti på at hunden er renraset. Du vet heller ingenting om hundens foreldre og slektstre og dermed heller ingenting om innavlsgrad eller evt. helseproblemer. En uregistrert hund er pr definisjon en blandingshund. Selv om hunden er chip-merket og registrert hos Dyreidentitet.no, dokumenterer ikke dette noe som helst om rasen eller opphavet. Det finnes dessverre nok av saker i media om hunder som blir forlangt avlivet fordi de ligner på en «forbudt» rase, eller at eieren ikke kan dokumentere opphavet og rasen. (Fido-, Bamse- og Amy-sakene nå nylig).

Valper som registreres i et av raseforbundene for Boerboel SKAL leveres med stamtavle, enten ved overlevering av valpen eller innen rimelig tid etter overtagelse. Litt avhengig av forbund, kreves det helsepapirer og DNA-test på foreldrene for å få registrert valper. Krav til DNA-testing har kommet de siste årene og bidrar enda sterkere til å dokumentere opphavet til din valp, i tillegg til at testen kan fortelle om foreldre er bærere av gode eller dårlige egenskaper.

Norsk Boerboel ønsker å presisere viktigheten av riktig dokumentasjon på valpen du kjøper. En bør minst forlange stamtavle og helsepapirer på valpen man skal kjøpe, og gjerne også på begge foreldrene.

I Norge finnes det dyktige oppdrettere som registrerer hundene sine i minst ett – og gjerne flere av de internasjonale raseforbundene. Disse oppdretterne bruker mye tid og ressurser på å dokumentere helse/DNA på sine hunder før de brukes i avl, for å sikre seg på best mulig måte mot arvelige feil og mangler. Dessverre finnes også norsk oppdrettere som ikke ser viktigheten i å registrere hundene sine. Det finnes nok flere årsaker til at disse ikke registrerer hundene sine. Det kan være alt fra mangel på helsepapirer, manglende vilje til å koste på dyre DNA-tester eller rett og slett kun fokus på å levere mest mulig valper (les: økonomisk motivert).

Krav til DNA-testing har kommet de siste årene og bidrar enda sterkere til å dokumentere opphavet til din valp, i tillegg til at testen kan fortelle om foreldrene er bærere av gode eller dårlige egenskaper.


Norsk Boerboel som raseklubb er til for eiere av hunderasen, og til for å bidra med positivt engasjement, informasjon og arrangementer for rasen vår. 
Vi håper de fleste av dere ser viktigheten av å stå mange sammen og viktigheten av å kunne dokumentere hundenes DNA, stamtavle og helse.