Styret i Norsk Boerboel har gleden av å presentere resultatet fra vår uformelle eier- og hund undersøkelse, av og for Boerboel eiere.

Bakgrunnen for gjennomføringen av undersøkelsen var å både skape engasjement og involvere dere som eier eller har eid Boerboel i forbindelse med den planlagte helseundersøkelsen (NMBU), men og for å innhente grovresultater for status på den norske Boerboelen.

Utformingen er basert på andre aktuelle raseundersøkelser som er gjort i regi av både NMBU og raseklubber internt, men og tema som er relevante for enhver Boerboel eier. Informasjonen som er registrert er anonym.

Vi er takknemlige og imponerte over responsen, og vi ønsker å takke alle som har bidratt – dere er med på å danne et grunnlag som vi kan bygge videre på og dra nytte av i ulike retninger, til det beste for rasen vår Boerboel.

Det nytter å bidra! God lesing!

pdf NBB Boerboel- og hundeeierundersøkelse 2015

 MG 0395

Historisk sett startet rasen Boerboel på 1600 tallet, da europeiske immigranter som kom til dette ukjente kontinent brakte med seg sine store mastiffer / Molossere for å forsvare seg og sin familie mot de farer som truet.

Boerboel – en Sør Afrikansk Mastiff

Per i dag anslås det å være ca 1000 individer i Norge og første Boerboel kom til Norge fra Danmark i 1999.

 

Norsk Boerboel ønsker å presisere viktigheten av riktig dokumentasjon på valpen du kjøper. En bør minst forlange stamtavle og helsepapirer på valpen man skal kjøpe, og gjerne også på begge foreldrene.

 MG 0383

En Sør -Afrikansk Boerboel er ikke en førstegangshund og en oppgave en skal ta lett på. Dette er en rase som passer best for erfarne hundefolk, som gjerne har erfaring med raser som gir en ulike utfordringer både i hjemmet og ute på tur.