Her vil dere finne en liten oversikt over hvilke veterinærer som tilbyr PennHip.

 

Hva er PennHip og hvorfor er det noe vi oppfordrer til?

PennHip står for University of Pennsylvania Hip Improvement Program, og er en forbedret metode til å lese av hoftestatus på hunder utviklet av forskere ved University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine.

 

Slik det tradisjonelt har blitt gjort så blir det tatt ett bilde som bare vil vise status på leddene der og da. Det at alt ser bra ut og at de blir gradert til en flott A eller svak B betyr ikke at de leddene vil holde seg slik i hele hundens liv. De kan lett forringes seinere i livet, og da gi falske retningslinjer i forhold til om den hunden bør brukes i avl.

Med PennHip-bilder så tar de tre bilder fra tre forskjellige vinkler og måler leddets styrke samtidig som de ser status. Etter avlesing gis hvert ledd en tallverdi. Jo lavere tall jo bedre resultat. Tallet angir hvor sannsynlig det er at status vil forandre seg ut i hundens liv. Så en hund med A hofter og høy tallverdi vil ikke nødvendigvis være en bra avlshund med tanke på hofter, da det ikke er gitt at A-statusen vil vare livet ut. Mens en hund med C hofter og lav tallverdi vil kanskje være et bedre individ for avl med tanke på hofter. Har du en hund med A hofter og lave tallverdier så er det jo ingenting som er bedre enn det.

Så selv om du ikke er oppdretter eller tenker å drive med avl, så vil enhver hund med avlest PennHip være med på å bedre rasens fremtid, i og med at det er et verdifullt kartleggingsverktøy for ikke bare din oppdretter, men for alle oppdrettere.

 

Her kan du lese litt om PennHip på deres egen side.

De har også en oversikt over hvilke klinikker som utfører denne tjenesten i Norge: Locate a PennHIP Veterinarian.

Address: Skriv inn fylke du vil søke på.

Within: 100 miles