Norsk Boerboel Årsmøteprotokoll og referat 2016.

 

 NBB årsmøte, Skudeneshavn Camping, 040616 kl 1600.

19 deltakere/medlemmer deltok på møtet.

Ordstyrer ble Vivi Ann Waggestad og Kristine De Haan ble valgt som sekretær.

NBB skal være en frivillig interesseorganisasjon for boerboeleiere og oppdrettere. Vi skal fremme rasen på best mulig måte.

Innkalling og årsberetning ble godkjent.

I 2015 ble det avholdt 2 bedømminger og gjennomført en helseundersøkelse. Vi fikk også laget en kalender bestående av bilder innsendt av medlemmer.

Planer for 2016 inkluderer et dagstreff i august/september med bedømming. Kalenderutgivelse i desember og mulig gjennomføring av en ny helseundersøkelse om vi får tid og råd.

Også planlagt treff på Lofoten i 2017.

Regnskapet ble godkjent. Pr. 4/6-16 40 betalende medlemmer. 477 forummedlemmer.

På NBB bedriftskonto innestående pr 4/6-16 14530,30 kr. På PayPalkonto innestående pr. 4/6-16 7523,20 kr. Tilsammen 22053.50 kr. Regnskapet vil bli lagt ut i sin helhet på hjemmesiden.

Medlemskontingent ble fastsatt til kr. 200 p/å for enkelmedlem og kr. 300 p/å for familiemedlem.

Valg av styre og styresammensetning 2016/17:

Vivi Ann Waggestad, (styreleder) 1 år igjen.

Vegard Furehaug, (kasserer) 1 år igjen

Christin Falch, (sekretær) valgt for 1 nytt år.

Rune Jacobsen, valgt for 1 nytt år.

Charlotte Netteberg, (nestleder) valgt for 2 år da Renate Magnussen ønsker å fratre.

Yngvar Ruud, valgt for 1 år.

Christina Andersen, valgt for 1 år.

Linda Sandholm Nybakk, valgt for 1 år.

Valgkomite:

Kristine De Haan (1 år igjen).

Tove Elin Lien (1 år igjen).

Samtlige styrekandidater (nye og på valg) ble enstemmig valgt inn.

4/6-16 Kristine De Haan